DHA i AA

Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych w mózgu i tkance nerwowej niemowląt sugeruje, że spożycie DHA i AA odgrywa istotną rolę w optymalnym rozwoju czynności umysłowych w okresie ciąży i laktacji.

 

1. Do randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą włączono 341 kobiet w 18 tygodniu ciąży, które miały przyjmować suplement zawierający kwasy omega-3 lub placebo do 3 miesięcy po porodzie. Przyjmowanie suplementu diety spowodowało znaczący wzrost stężenia DHA w mleku kobiecym. Oprócz tego dzieci urodzone przez matki, których dieta była uzupełniana w DHA, uzyskiwały lepsze wyniki w testach na inteligencję w wieku czterech lat w porównaniu z dziećmi matek przyjmujących placebo. Badacze stwierdzili: "Przyjmowanie przez matkę WNKT podczas ciąży i laktacji może być korzystne dla późniejszego rozwoju umysłowego dzieci"(3).

2. Grupa badaczy z Katedry Psychologii i Zdrowia Dziecka Uniwersytetu Dundee udowodniła, że dzieci karmione mlekiem dla niemowląt z dodatkiem DHA i AA, od urodzenia do czterech miesięcy, wykazywały znacznie lepszą zdolność rozwiązywania problemów w wieku 10 miesięcy, w porównaniu z podobnymi dziećmi, które otrzymywały standardowe mleko dla niemowląt nie zawierające WNKT(6). Ponieważ wcześniej udowodniono, że lepsza zdolność rozwiązywania problemów w wieku dziewięciu miesięcy jest związana z wyższym ilorazem inteligencji i zakresem słownictwa w wieku trzech lat(5), autorzy badania zasugerowali, że "uzupełnienie diety o DHA i AA może być istotne dla rozwoju inteligencji dziecka"(6).

3. Ci sami badacze wykazali również, że wyższe stężenie DHA w ostatnich miesiącach ciąży jest bezpośrednio związane z wczesnym rozwojem poznawczym u czteromiesięcznych niemowląt, związanym z szybszym i bardziej skutecznym przetwarzaniem informacji(7).

4. Badanie z Australii pokazuje, że dzieci kobiet, które dostawały suplement zawierający kwasy omega-3 EPA i DHA w czasie ciąży, miały w wieku 2 lat lepsze wyniki w testach oceniających umiejętności językowe receptywne, średnią długość zdań i słownictwo, od dzieci matek otrzymujących oliwę z oliwek (źródło kwasów omega-9). Ponadto wyższy poziom DHA we krwi pępowinowej wiązał się z lepszą koordynacją ręka-oko w wieku 2  lat(2).

5. W badaniu holenderskim z udziałem przeszło 300 dzieci badacze porównywali poziom DHA we krwi pępowinowej przy narodzeniu i rozwój funkcji motorycznych w wieku 7 lat. Wyniki pokazały pozytywną korelację poziomu DHA przy narodzinach z późniejszym poziomem rozwoju funkcji motorycznych(1).

6. Zwiększone spożycie omega-3 DHA podczas ciąży ma pozytywny wpływ na rozwój funkcji poznawczych i motorycznych oraz ostrość widzenia u niemowląt w wieku 6 i 11 miesięcy(4).


Literatura:

  1. Bakker EC et al. Relationship between long-chain polyunsaturated fatty acids at birth and motor function at 7 years of age. Eur J Clin Nutr 2007. In press.
  2. Dunstan JA et al. Cognitive assessment at 2 ? years following fish oil supplementation in pregnancy randomized controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006 Dec 21
  3. Helland IB et al. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children?s IQ at four years of age. Pediatrics 2003; 111(1): e39-44
  4. Jacobson JL et al. Beneficial effects of polyunsaturated fatty acids on infant development: evidence from the Inuit of Arctic Quebec. The Journal of Pediatrics 2008; 152 (3): 356-364
  5. Slater A. Individual differences in infancy and later IQ. J Child Psychol Psychiatry 1995; 36(1): 69-112
  6. Willatts P et al. Effect of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant formula on problem solving at 10 months of age. Lancet 1998; 352(9129):688-691
  7. Willats P et al. A study of the relation of maternal and infant long-chain polyunsaturated fatty acid status to infant cognitive function. Project Reference: K/MRS/50/C2547