Zapobieganie powstawaniu alergii

Wyniki kilku badań klinicznych nad wpływem kwasów tłuszczowych omega-3 na ryzyko wystąpienia alergii sugerują, że niski poziom kwasów tłuszczowych w mleku matki może zwiększać ryzyko występowania alergii u dziecka, a przyjmowanie kwasów tłuszczowych przez kobietę podczas ciąży może odgrywać istotną rolę w zapobieganiu rozwoju alergii u dziecka(1, 2, 3).

Literatura:

  1. Blumer N, Renz H. Consumption of omega-3 fatty acids during perinatal life: role in immuno-modulation and allergy prevention. J Perinat Med 2007; 35: S12-18
  2. Duchen K et al. Human milk polyunsaturated long-chain fatty acids and secretory immunoglobulin A antibodies and early childhood allergy. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11(1): 29-39
  3. Dunstan JA, Prescott SL. Does fish oil supplementation in pregnancy reduce the risk of allergic disease in infants? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005; 5(3): 215-221