Długość trwania ciąży

W kilku badaniach klinicznych oceniano wpływ suplementacji kwasami omega-3 na czas trwania ciąży.

1. W jednym z badań wykazano, że u kobiet, które uzupełniały dietę jajkami bogatymi w DHA między 24 a 28 tygodniem ciąży czas trwania ciąży wydłużał się średnio o sześć dni w porównaniu z grupą, która spożywała zwykłe jajka. Wzrosła także waga urodzeniowa, wzrost i obwód główki dziecka, ale te parametry nie osiągnęły znamienności statystycznej. Prowadzący badanie sugerowali jednak, że ten wzrost może być ważnym, pod względem klinicznym, wskaźnikiem lepszego rozwoju wewnątrzmacicznego(3).


2. W kilku przełomowych badaniach przeprowadzonych w Danii oceniano wpływ oleju z ryb bogatego w DHA na ciążę. Wyniki zgodnie pokazywały, że kobiet, które stosują dietę bogatą w kwasy tłuszczowe omega-3, rzadziej rodziły przed terminem, a waga urodzeniowa dzieci była wyższa niż w przypadku kobiet, których dieta była uboga w te kwasy tłuszczowe(1).

3. W jednym z badań, z udziałem 5000 kobiet wykazano, że ryzyko przedwczesnego porodu jest prawie czterokrotnie wyższe w grupie kobiet, które nigdy nie jadły ryb (7,1%) w porównaniu z grupą, która spożywała ryby co najmniej raz w tygodniu (1,9%)(2).

Literatura:

  1. Olsen SF et al. Randomized controlled trials of fish oil supplementation in high risk pregnancies. Fish oil trials in pregnancy (FOTIP) team. BJOG 2000; 107: 382-395
  2. Olsen SF, Secher NJ. Low consumption of seafood in early pregnancy as a risk factor for preterm delivery: prospective cohort study. BMJ 2002; 23; 324(7335): 447
  3. Smuts CM et al. A randomized trial of docosahexaenoic acid supplementation during the third trimester of pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 101(3): 469-479pregnancy associated with lower risk of Type I diabetes in the offspring. Diabetologia 2000; 43: 1093-1098