Zalecenia Ekspertów

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Dobowe zapotrzebowanie na nienasycone kwasy tłuszczowe podczas ciąży oraz karmiących kobiet wynosi 600 mg DHA, a w warunkach znacznego niedoboru 1000mg. (Rekomendacja PTG w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących, Ginekologia Polska 5/2014).

Zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa ds. Badań nad Kwasami Tłuszczowymi i Lipidami

Po ocenie aktualnych badań Międzynarodowe Towarzystwo ds. Badań nad Kwasami Tłuszczowymi i Lipidami (International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids - ISSFAL) zaleca, aby kobiety w ciąży i karmiące przyjmowały 300 mg DHA dziennie.

Wytyczne międzynarodowej Grupy Badawczej PERILIP wspieranej przez Unię Europejską

Zalecenia opracowane przez Grupę Badawczą zakładają, że kobiety ciężarne i karmiące piersią powinny dążyć do spożywania co najmniej 200 mg DHA dziennie. Przyjmowanie prekursora DHA, kwasu alfa-linolenowego, jest znacznie mniej skuteczne w zakresie podnoszenia zawartości DHA w mózgu płodu niż gotowy kwas DHA. Liczne randomizowane badania kliniczne wykazały, że stosowanie do 1g DHA na dobę jest bezpieczne i nie wywołuje żadnych istotnych objawów niepożądanych.

Zalecenie WHO i FAO

Kobiety ciężarne powinny przyjmować przynajmniej 2,6g kwasów omega-3 i 300mg DHA dziennie, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie rozwijającego się płodu.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

"Należy zwrócić szczególną uwagę na promowanie wystarczającego spożywania niezbędnych kwasów tłuszczowych w czasie ciąży i laktacji, aby zabezpieczyć potrzeby rozwojowe płodu i nowonarodzonego dziecka."

Opinia ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie zasad prawidłowego żywienia kobiet podczas ciąży

"Dwa razy w tygodniu jedną porcję produktów mięsnych kobieta ciężarna powinna zastąpić porcją tłustej morskiej ryby, takiej jak śledź, makrela, łosoś. Jest to konieczne, aby ciężarna mogła zapewnić sobie i dziecku odpowiednie spożycie kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, które odgrywają ważną rolę w rozwoju mózgu i siatkówki płodu."